Zoeken
stuur door naar een bekende

Over ons

Schoolplan

Klik hier voor het schoolplan van 2019-2023. 

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van cursusjaar 2019 - 2020

Kwaliteitsonderzoek

Klik hier voor het rapport van het kwaliteitsonderzoek van 2015 - 2016

Beleidsstuk Schoolondersteuningsplan

Klik hier voor het Schoolondersteuningsplan van de Cornelis Zeemanschool

Beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid

Klik hier voor het beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid 2015 -2019 
Klik hier voor protocollen Sociale Veiligheid *Pestprotocol + Seksuele Vorming) 2015 -2019 

Verantwoording Eindopbrengsten

Klik hier voor verantwoording voor de Eindopbrengsten (Scholen op de Kaart) 

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2016
Klik hier voor het jaarverslag van 2017
Klik hier voor het jaarverslag van 2018

Scholen met succes

Klik hier voor het verslag van de ouderenquête 2017
Klik hier voor het verslag van de personeelsenquête 2017
Klik hier voor het verslag van de leerlingenquête 2017

Identiteitsbeleid Schoolvereniging Rehoboth

 Identiteitsnotitie 2018-2021

Aanwezigheid orthopedagoog 

Klik hier voor de aanwezigheid van de orthopedagoog

Opname data 4 jarigen

Klik hier voor de data van de opname 4 jarigen 

Agenda

Belangrijke data: