Kernreflectie/sociaal emotionele vorming

Onze visie wordt zichtbaar door:  

  • Ons beeld van de leerling als uniek schepsel van God; 
  • De doelen die wij beogen met de vorming van onze leerlingen; 
  • De overdracht van waarden en normen, zoals respect voor ieder mens, plant en dier, betrokkenheid bij de nood in de wereld, kritiek kunnen ontvangen, zelfdiscipline, kunnen genieten van het goede; 
  • De zorg voor elke leerling;  
  • Onze kijk op de school als veilige gemeenschap waarin geweld en pesten niet thuishoren. 
  • Het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten  
  • Het toepassen van de principes van kernreflectie in alle lagen van de school  
  • Het zorgdragen voor een veilige, rustige en stabiele leeromgeving.

Relatie met kernreflectie

Door het toepassen van kernreflectie kennen onze leerlingen hun eigen talenten en kernkwaliteiten, waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een positief zelfbeeld. Deze kernkwaliteiten leren ze niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de ander ontdekken en daarbij te benoemen, zodat men ook betrokken wordt met en op elkaar en zich ontwikkelen tot betrokken burgers.  

Pedagogisch beleid

Binnen ons basisaanbod geven we een sovatraining. De pedagogisch medewerker is hierbij betrokken. Hiervoor is ons pedagogisch beleid in ontwikkeling.