Zoeken
stuur door naar een bekende

Welkom

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Cornelis Zeemanschool. U kunt hier alles lezen over de ontwikkelingen en de kwaliteit van de Cornelis Zeemanschool. 

Namens het team van de Cornelis Zeemanschool,

Dittie Hoekstra.

Klik hier voor de nieuwsbrief voor de herfstvakantie 2021.

Opnamedata

Opname data schooljaar 2020 – 2021                                                   versie 24-02-2020

4 jaar in

Opnamedata

Bijzonderheden

Mei-juni-juli-Augustus ‘20

Maandag 17 augustus

Eerste schooldag van schooljaar 20/21

September ‘20

Dinsdag 29 september 2020

 

Oktober ‘20

Dinsdag 27 oktober 2020

 

November ‘20

Dinsdag 24 november 2020

 

December ‘20

Dinsdag  5 januari 2021

= Dinsdag na de kerstvakantie

(administratief voor 1e vd maand opnemen)

Januari ‘21

Dinsdag  26 januari 2021

 

Februari ‘21

Dinsdag 2 maart  2021

= Dinsdag na de voorjaarsvakantie

Maart ’21

Dinsdag 30 maart 2021

 

April ‘21

Dinsdag 20 april 2021

 

Mei - Juni – juli - augustus ‘21

Maandag 23 augustus 2021

Eerste schooldag 2021-2022

 Opnamedata Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, mag hij/zij op de eerst volgende opnamedatum na zijn/haar verjaardag instromen. Zie tabel. Voorafgaand aan de eerste schooldag, ontvangt uw zoon/dochter een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag en wordt u als ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de IB-er en directeur.

Schoolplein Cornelis Zeemanschool

De Cornelis Zeemanschool heeft haar schoolplein kunnen realiseren door o.a. een subsidie van de NSGK. Hierdoor willen wij als school ons plein beschikbaar stellen voor de buurt. Kinderen uit de buurt kunnen na schooltijd of tijdens schoolvakanties gebruik maken van het schoolplein.

Ook willen wij het samenspelen stimuleren, ook van kinderen die anders getalenteerd zijn. Wij zijn als school gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan visueel beperkte leerlingen.

Voor 15 Oktober 2019 willen wij een samen speeldag organiseren. Deze zal samenvallen met de witte stokkendag.

 

Officieel inzamelpunt frituurvet/bakolie

We willen u graag vragen of u uw afgedankte frituurvet of bakolie aan de school wilt doneren. Het bedrag dat wij voor een volle container krijgen, zal voor een groot deel besteed worden aan het nieuwe speeltoestel.

 

Voorlopige aanmelding

 
Klik op 'Meer info' om uw kind voorlopig aan te melden. Dit geldt voor ouders van wie het kind voor 1 mei 2022 4 jaar wordt.

Agenda

Belangrijke data: