Team Cornelis Zeeman 2023-2024

De Cornelis Zeemanschool gelooft naast de ontwikkeling van de kinderen ook in het blijven ontwikkelen van ons team. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan bijscholing en feedbackmomenten vanuit ouders. We werken er graag aan om uw kind een zo fijn mogelijke schoolervaring te geven waarbij samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht erg belangrijk is.