Het verhaal van de Cornelis Zeemanschool

In het jaar 1970 werd meester P. Loosman benoemd als directeur aan de nieuw te bouwen school aan de Holkenkamp. Men was van plan om via een prijsvraag een goede naam voor de nieuwe school te kiezen. Maar het liep anders. Op 7 april 1970 was meester P. Loosman met enkele bestuursleden in Utrecht voor een bezoek aan de onderwijstentoonstelling. Dit bezoek was ter voorbereiding op het kiezen van de inrichting van de nieuw te bouwen school. Eén van de bestuursleden belde naar Urk en kreeg te horen dat Cees (Cornelis) Zeeman plotseling was overleden op de leeftijd van 49 jaar. Vanzelfsprekend was er grote verslagenheid bij iedereen. Later op de dag kwam iemand op het idee om de school naar Cornelis Zeeman te noemen. Dit voorstel is door het bestuur overgenomen.

Cornelis Zeeman is geboren op 21 juni 1920 te Marken. Zijn vader was visser op de Zuiderzee. Door de aanleg van de Afsluitdijk stopte hij met vissen en werd hij sluiswachter in Andel. In 1937 werkte Cornelis als boekhouder bij een bedrijf in Woudrichem. In 1939 ging hij met het hele gezin Zeeman naar Urk, waar vader havenmeester werd. Cornelis werd begin 1940 opgeroepen voor het vervullen van de militaire dienst. Tijdens de oorlog werkte hij op een distributiekantoor en later werd hij kantoorhouder van de Amsterdamse Bank in Enkhuizen. Later kreeg deze bank een zelfstandige vestiging op Urk. Na een fusie met de Rotterdamse bank werd dit de Amrobank.

Cornelis Zeeman werd hiervan de directeur. Als kredietverstrekker en als adviseur heeft hij een heel belangrijke rol vervuld binnen de Urker visserijgemeenschap en in het verenigingsleven in onze woonplaats.

Daarom is de naam Cornelis Zeeman synoniem met de enorme ontwikkeling en modernisering van de Urker vissersvloot, toen er omgeschakeld moest worden van vissen op de voormalige Zuiderzee naar de Noordzee en soms nog verder. Daarnaast is Cornelis Zeeman ongeveer 27 jaar bestuurslid van onze schoolvereniging geweest. Wij zijn er trots op dat onze school zijn naam mag dragen.

Op de gevel van de school is een plaquette waarop u de UK 284 “Cornelis Zeeman” kunt zien, gemaakt door Geert Weerstand.