Zoeken
stuur door naar een bekende

 

De Cornelis Zeemanschool biedt naast de basisondersteuning, extra ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking:  

De binnenkant van het gebouw is aangepast aan de behoeften van leerlingen met een visusproblematiek. 95% van het team is geschoold in het werken met deze leerlingen. Het team heeft tweejaarlijks Bartimeus scholingen.

Leerkrachten met een slechtziende leerling in de groep volgen aan het begin van het schooljaar standaard een opfris cursus bij Bartimeus met de focus op de achtergrond van de betreffende leerling. Er is speciale apparatuur aanwezig. Er is een onderwijsassistent werkzaam die ruime ervaring heeft in het begeleiden van deze kinderen en tevens het brailleschrift beheerst.

Twee medewerkers bieden mobiliteitsbegeleiding in de winterperiode. In het kader van ons ondersteuningsprofiel zijn we dit jaar weer verder gegaan met het inzamelen van doppen van flessen en potten. Van het geld dat we daarvoor ontvangen, kunnen blindengeleidehonden opgeleid worden. Ieder jaar staat de witte stokken dag centraal en wordt ervaren wat het is om een visus beperking te hebben. We geven het hele jaar ondersteuning aan leerlingen in en buiten de klas en nemen ze ook mee naar buiten om te ervaren en te ontdekken. De school is tevens een informatiepunt voor onderwijs aan blinden en slechtzienden.

Activiteiten die we op de Cornelis Zeemanschool doen met visueel beperkte leerlingen onderbegeleiding van de onderwijsassistenten:

 • Zandsculpturen festival 

 • Museum Urk bezoek 

 • Begeleiden bij bezoek bakker 

 • Begeleiden bij bezoek supermarkt 

 • Begeleiding gym 

 • Begeleiden schoolreisje 

 • Begeleiden kamp 

 • Preteaching in uitjes 

 • Preteaching lessen 

 • Topografie op maat 

 • Kennismaking en educatie verkeer(sonderwijs), op straat 

 • Preteaching verkeersexamen 

 • Verkennen route verkeersexamen 

 • Begeleiding verkeersexamen 

 • Stoklopen in het donker 

 • Koken, techniek individuele begeleiding 

 • Voorlezen bij  kleuters 

 • Voorbereiding voortgezet onderwijs 

 • Begeleiden bij toetsen 

 • Aanpassen van leermaterialen 

 • Begeleiden bij onbekende materialen (bijv. kokosnoot) 

 • Begeleiding bij projectweek 

 • Begeleiding handvaardigheid 

 • Begeleiding bij leesonderwijs 

 • Sova oefeningen  

 • Typevaardigheid en computervaardigheden begeleiden 

 • Bestellen van toetsen en lesmaterialen 

 • Cursussen volgen en leerkrachten mobiliseren 

 • Organiseren witte stokken dag 

 • Doppenactie blindegeleidehonden 

 • Zandsculpturen festival 

 • Museum Urk bezoek 

 • Begeleiden bij bezoek bakker 

 • Begeleiden bij bezoek supermarkt 

 • Begeleiding gym 

 • Begeleiden schoolreisje 

 • Begeleiden kamp 

 • Preteaching in uitjes 

 • Preteaching lessen 

 • Topografie op maat 

 • Kennismaking en educatie verkeer(sonderwijs), op straat 

 • Preteaching verkeersexamen 

 • Verkennen route verkeersexamen 

 • Begeleiding verkeersexamen 

 • Stoklopen in het donker 

 • Koken, techniek individuele begeleiding 

 • Voorlezen bij  kleuters 

 • Voorbereiding voortgezet onderwijs 

 • Begeleiden bij toetsen 

 • Aanpassen van leermaterialen 

 • Begeleiden bij onbekende materialen (bijv. kokosnoot) 

 • Begeleiding bij projectweek 

 • Begeleiding handvaardigheid 

 • Begeleiding bij leesonderwijs 

 • Sova oefeningen  

 • Typevaardigheid en computervaardigheden begeleiden 

 • Bestellen van toetsen en lesmaterialen 

 • Cursussen volgen en leerkrachten mobiliseren 

 • Organiseren witte stokken dag 

 • Doppenactie blindegeleidehonden